PRO-WebDesign

Általános Szerződési Feltételek

Ön a WWW.PROWEBDESIGN.HU honlapon és aloldalain található webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltakat. Amennyiben Ön nem kívánja elfogadni a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, úgy a Webáruház által nyújtott szolgáltatások igénybe vételére nem jogosult. Kérjük, hogy ebben az esetben vegye fel velük a kapcsolatot elérhetőségeink bármelyikén.

Az oldal Üzemeltetője, egyben mint a szolgáltatás nyújtója (továbbiakban: Üzemeltető):

PRO-IP Informatika Kft.

székhelye: 2151 Fót, Bánya u. 11.

fióktelepe: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2.

cégjegyzék száma: 13-09-189435

nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

képviseletében: Nagy Péter és Heszler István ügyvezető

adószáma: 22918259-2-13

közösségi adószáma: HU22918259

bankszámla-vezető bank: Budapest Bank Zrt.

bankszámlaszám HUF: HU 10103104-81246500-01004009

Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, panaszbejelentés:

címe: 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 2.

email: info@pro-ip.hu

telefon: 0036-317818738

nyitvatartás: kizárólag előre egyeztetett időpontban

1. A vásárlás menete

A Webáruházban történő böngészésnek nem feltétele az oldalon történő regisztráció, ugyanakkor a vásárlás során Önnek meg kell adnia személyes adatait. Az oldal használatával, továbbá a vásárlással kapcsolatos adatvédelmi irányelveinket az adatvédelmi szabályzatunkban találhatja, az alábbi linken: [https://proip.hu/adatkezelesi-tajekoztato/]

A Webáruházban található termékekről részletes leírást az egyes termékre kattintva, a termék-adatlapon találhat. Amennyiben ennél bővebb információra van szüksége, úgy kérjük, keresse bizalommal Ügyfélszolgálatunkat.

Vásárlási szándék esetén a konkrét termék-adatlapot kattintson a „Megveszem” vagy „Kosárba rakom” feliratra. Ön ezt követően folytathatja a vásárlás egyéb termékek kosárba rakásával, vagy amennyiben befejezte vásárlását, úgy kattintson az oldal tetején található bevásárlókocsi jelre.

Itt még lehetősége van a termék mennyiségének megváltoztatására, a termék törlésére, valamint a vásárlás folytatásával újabb termékek kosárba rakására.

A megrendelés véglegesítéséhez kérjük, kattintson a „Tovább a pénztárhoz” ikonra, mely oldalon már meglévő regisztráció esetén be tud lépni felhasználó fiókjába.

A Szállítási oldalon kiválaszthatja az Önnek megfelelő szállítási módot, illetve Magyarországtól eltérő szállítási cím esetén itt találja meg a pontos szállítási költséget is, mely hozzáadódik a termékek összértékéhez.

A Számlázás és fizetés oldalon lehetősége van a szállítási címtől eltérő számlázási cím megadására, valamint kiválaszthatja az Önnek megfelelő fizetési módot, mely lehet bankkártyás fizetés, átutalás, illetve utánvét. Felhívjuk figyelmét, hogy a bankkártyás fizetések lebonyolításához a PayPal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A pénzügyi szolgáltató közreműködését vesszük igénybe, mely az Üzemeltetőtől teljesen független vállalkozás. A bankkártyával történő fizetés során Ön elfogadja ezen szolgáltató általános szerződési feltételeit és adatvédelmi szabályzatát, melyről bővebb tájékoztatást a www.paypal.com oldalon találhat. Tájékoztatjuk, hogy az Ön bankkártya, illetve egyéb pénzügyi adatai nem kerülnek átadásra az Üzemeltető felé. Minden PayPal útján kezdeményezett fizetés titkosított az Ön adatainak biztonsága érdekében.

Átutalásos fizetési mód választása esetén kérjük, hogy a visszaigazolásban szereplő kedvezményezett irányába indítsa el átutalási megbízását, a vásárlást követő 8 napon belül, ellenkező esetben az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a vásárlás törlésére.

Amennyiben a jövőben szeretne termékeinkről, aktuális akcióinkról és egyéb ajánlatainkról elektronikus hírlevelet kapni, úgy kérjük, jelölje be a lap alján található feliratkozás négyzetet. A hírlevél szolgáltatásunk ingyenes és bármikor lemondható, vásárlási kötelezettséggel nem jár.

Az utolsó oldalon Önnek lehetősége van áttekinteni a vásárlás során kiválasztott termékeket, azok árát, a szállítási és fizetési feltételeket, illetve a teljesítéshez szükséges adatait, valamint az Ön által fizetendő végösszeget. Amennyiben bármelyik adaton változtatni kíván, a megfelelő linkre kattintva ezt még megteheti.

Amennyiben a megadott adatok helyesek, úgy a „Rendelés” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését. A megrendelés leadása ajánlatnak minősül az Üzemeltető irányába és szerződéses kötelmet keletkeztet vele.

A Webáruházban feltüntetett árak forintban értendőek és tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót is, ugyanakkor az egyéb járulékos költségeket nem (például csomagolás, szállítás), ezek a vásárlás véglegesítése során kerülnek feltüntetésre.

A Webáruházzal kötött szerződés magyar nyelven jön létre, melyet az Üzemeltető elektronikus formában tárol.

2. Ajánlati kötöttség, szerződés létrejötte, teljesítés

A megrendelés elküldését követően rendszerünk 48 órán belül automatikus email üzenetben visszaigazolja az Ön rendelését, ahol ismét megtekintheti a vásárlás legfőbb adatait. Amennyiben hibát észlel, úgy kérjük, a lehető legrövidebb időn belül vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségünk egyikén. Amennyiben Ön fenti határidőben nem kapja meg az emailes visszaigazolást, úgy az Ön ajánlati kötöttsége megszűnik. Ha valóban nem kíván élni a vásárlás lehetőségével, kérjük, erről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat.

Az általunk küldött automatikus értesítés önmagában nem jelenti a vásárlás teljesítésének megkezdését és az Üzemeltető részére jogi kötőerővel sem bír. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a készlettől függően az egyes termékek kiszállítását korlátozza vagy megtagadja, ugyanakkor mindenkor törekszünk a megrendelés teljeskörű teljesítésére.

A Webáruházban leadott megrendelés leadásával és annak Üzemeltető általi elfogadásával a felek, mint távollévők között adásvételi szerződés jön létre, mely írásban megkötöttnek minősül. A felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó, elsődlegesen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet az irányadó.

A későbbi esetleges félreértések elkerülése érdekében kérjük, hogy amennyiben a termék kiszállítása során akár a csomagon, akár magán a terméken sérülést tapasztal, úgy az lehetőség szerint azonnal jelezze a szállítást végző személynek, valamint ügyfélszolgálatunknak is. Sérülés esetén Önnek jogában áll az átvételt megtagadni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési módtól függetlenül az Üzemeltető a termék ellenértékének maradéktalan kifizetéséig tulajdonjogát fenntartja, mely alapján Ön a termékkel annak kifizetéséig sajátjaként rendelkezni nem jogosult.

Elsődleges célunk az Ön elégedettsége, lehetőségeink szerint megteszünk mindent ennek elérése érdekében. Kérjük, hogy amennyiben bármilyen észrevétele lenne, úgy keresse fel ügyfélszolgálatunkat, hogy segítségére tudjunk lenni.

3. Elállás joga

Amennyiben Ön fogyasztóként adja le rendelését, úgy Önt a termékek átvételének időpontjáig, illetve az azt követő 14 napig megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A felek közötti szerződés vonatkozásában fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Amennyiben Ön a megrendelését több, eltérő időpontban kapja kézhez, úgy az elállási időszak az utolsó termék átvételétől számítódik.

Amennyiben Ön élni kíván elállási jogával, úgy kérjük, hogy legkésőbb a 14. napig az erre vonatkozó nyilatkozatát igazolható módon küldje meg ügyfélszolgálatunk részére. A könnyebb ügyintézés érdekében oldalunkon megtalálja az elálláshoz szükséges Elállási nyilatkozatot.

Az elállásra nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Amennyiben Ön egyes termékek vagy a teljes rendelés vonatkozásában élt elállási jogával, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles a megvásárolni nem kívánt terméket visszajuttatni ügyfélszolgálatunk részére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy utánvétellel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. Kérjük, hogy elállás esetén a terméket eredeti csomagolásában részünkre visszajuttatni szíveskedjék, melyhez igény esetén ügyfélszolgálatunk segítséget nyújt.

Elállás esetén az Üzemeltető az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, de legkorábban a termék kétséget kizáróan igazolt visszaküldését követően visszatéríti Önnek az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Személyesen történő visszaadás esetében Üzemeltető készpénzben, azonnal visszatéríti a díjat. Az elállási jog gyakorlása során Önt a visszaküldés költségén túl egyéb díj vagy levonás nem terheli, ide nem értve a termék mennyiségi csökkenését, illetve a szokásostól eltérő, vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenését.

Felek eltérő megállapodása hiányában az Önnek visszajáró összeget a rendelés során igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhatunk, de ebből eredően Önt semmilyen többletdíj nem fogja terhelni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta megrendelése során, úgy az ebből eredő többletköltséget nem vagyunk kötelesek visszatéríteni.

Ön nem gyakorolhatja az elállás jogát

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Üzemeltető által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (például egyes élelmiszerek, kozmetikumok);
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (például kozmetikumok);
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

4. Szavatosság, jótállás, panasz

Szavatossági igény keretében Ön elsődlegesen kijavítást vagy kicserélését kérhet, ennek elmaradása vagy az Üzemeltető jogszerű megtagadása (lehetetlenülés vagy jelentős többletköltség felmerülése) esetén ehelyett méltányos árleszállítást kérhet, avagy a hibát az Üzemeltető költségére kijavíttathatja, végső soron pedig a szerződéstől a korábban részletezett 14 napos elállási határidőn túl is elállhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak csak a 14 napos határidőn belül van helye. A költségek viselése mellett a választott kellékszavatossági jogáról Ön jogosult áttérni.

A termék átvételét követő 6 hónapos idő alatt Önnek elégséges a hibás teljesítés tényét közölni velünk, ezt követően azonban Önnek kell bizonyítania, hogy a jelzett hiba már az átvételkor is fennállt.

Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházban jelenleg nem találhatóak olyan termékek, melyekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet vonatkozna.

Amennyiben panasszal kíván élni irányunkban, úgy azt megteheti ügyfélszolgálatunkon keresztül, avagy az illetékes hatóságok útján. Minden panaszt igyekszünk a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül kivizsgálni és arra érdemi választ adni. Ennek hiányában, vagy amennyiben az Ön számára nem elfogadható válaszunk, lehetősége van a megfelelő hatóságokhoz fordulni. Amennyiben panaszáról jegyzőkönyvet kíván velünk felvetetni, úgy forduljon közvetlenül Ügyfélszolgálatunkhoz.

Fogyasztóvédelmi ügyekben elsősorban a területileg illetékes járási hivatalok az illetékesek.

IV. Kerületi Kormányhivatal – Hatósági Osztály:

Cím: 1042 Budapest, István út 15.

Telefonszám: +36-1-231-3101

E-mail: hatosag@04kh.bfkh.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. emelet

Telefon: +36/1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos további tájékoztatások:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/fogyasztovedelem

5. Adatvédelem

Adatvédelmi irányelveink vonatkozásában kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, melyet a https://prowebdesign.hu/adatkezelesi-tajekoztatonk/ oldalon találhat meg.

6. Vegyes rendelkezések

Üzemeltető a Webáruházban forgalmazott termékeknek nem gyártója, csupán értékesítője.

A weblapon látható fényképek illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

Üzemeltető mindenkoron fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására, ide nem értve a már folyamatban lévő megrendeléseket, melyek esetében a megrendelés leadásakor hatályban volt ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A változásról sem az érintettek, sem pedig a látogatók, illetve felhasználók külön nem kerülnek értesítésre. Az aktuális ÁSZF mindenkoron elérhető a https://prowebdesign.hu/adatkezelesi-tajekoztatonk/ oldalon.

Jelen ÁSZF 2019. augusztus 22. napjától hatályos.

Close Menu